Please select your region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global Contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global Contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global Contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global Contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global Contacts
בקהילה ISS

תרומה לקהילה

אנו בקבוצת ISS ישראל רואים בקשר עם הקהילה מחויבות אמיתית. כחברה המעסיקה אלפי עובדים וזוכה לפרנס אלפי משפחות; כחברה שהעובדים שלה הם הליבה של הארגון ושהדאגה לרווחתם היא אחת מאבני היסוד שלה; כחברה של "אנשים שאוהבים אנשים", אנו מתגייסים מידי שנה ותורמים בהתנדבות ובכיף גדול לפרויקט נבחר למען הקהילה.

מידי שנה בוחרת הנהלת החברה לאמץ פרויקט למען הקהילה. עובדי החברה מבינים את חשיבות התרומה לקהילה ולכן בכל שנה מנשבת רוח ההתנדבות מחדש במסדרונות החברה.