Please select your region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global Contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global Contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global Contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global Contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global Contacts
אחריות תאגידית

מדיניות חשיפת שחיתויות בחברת ISS ישראל

חברת ISS אימצה מדיניות לדיווח וטיפול בהפרות הקוד האתי. כל עובדי החברה, שותפים עסקיים ובעלי עניין אחרים יכולים לדווח אודות חשש להפרות בקוד האתי, בקלות ובאנונימיות, באמצעות כלי דיווח מאובטח בשם Speak Up.

הדיווחים מגידים ישירות לראש צוות הבקרה הפנימית של ISS העולמית, ומטופלים במקצועיות ודיסקרטיות.

 אם נתקלת בהפרה של הקוד האתי של ISS או בכל התנהלות לא נאותה אחרת, יידע באופן מידי את האחראי או המנהל שלך,  את מחלקת משאבי אנוש (טל: 03-5382200)  או את מבקר החברה (טל:  073-2567460)

 במקרה של הפרות רגישות במיוחד, או של נושאים שעליהם לא ניתן לדווח דרך ערוץ הדיווח הרגיל בגין חומרתם, ניתן לפנות אל ראש ביקורת הפנים של הקבוצה באמצעות  "קו חם" ייעודי בטלפון 03-9155867 או דרך טופס דיווח מאובטח, שהגישה אליו זמינה באתר האינטרנט של החברה ובפורטל החברה.

שימו לב:  במדינות מסוימות החוקים אינם מתירים עיבוד של דוחות אנונימיים או מגבילים את סוג החששות שעליהם ניתן לדווח.  דוחות שלא יהיו תואמים לחקיקה המקומית לא יעובדו.

כל הפניות יטופלו בהתאם למדיניות חשיפת השחיתויות של ISS כפי שפורסמה באתר האינטרנט של החברה ובמידה המותרת על פי החוק.


מעקב אחר מקרה קיים   דיווח על חשש או מקרה
מעקב אחר דיווח

       דיווח על מקרה או חשש

ביצוע מעקב אחר מקרה שדווח עליו קודם לכן   דיווח דרך כלי דיווח אינטרנטי או טלפון
בצע בדיקה באתר   דווח כאן
 
   
מדריך SPEAK UP   מדיניות SPEAK UP
מדריך SPEAK UP

  מדיניות SPEAK UP

מדריך המסביר כיצד ניתן לדווח    קריאה והורדת מדיניות הדיווח ב-PDF