Please select your region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global Contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global Contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global Contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global Contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global Contacts
אחריות תאגידית
איכות סביבה

איכות סביבה

עבורנו לקחת אחריות על הפלנטה שלנו כוללת שימוש בחומרי ניקוי ידידותיים לסביבה, שימוש בכלים מודרניים ומפחיתי זיהום , תכנון תהליכים אשר בחובם השפעה מינימאלית על הסביבה.

שמירה על הסביבה יוצרת ערך גם עבור קבוצת ISS כמו גם עבור לקוחותינו, המספקת סביבת עבודה בריאה, בטוחה ונעימה יותר.

המדיניות הסביבתית של קבוצת ISS מוטבעת בקוד ההתנהגות שלנו.

ISS מחויבת לנקיטת צעדים לצמצום ההשפעות הסביבתיות הנובעות מפעילותה.

ההשפעות הסביבתיות העיקריות של קבוצת ISS  נובעות בעיקר משירותי הניקיון הכוללות שימוש בכימיקלים, כמו גם מים וצריכת גז. בנוסף  גם פליטת CO2  הנובעת מפעילות רכביה ברחבי הארץ .

באופן כללי ישנן שתי דרכים שבהן קבוצת ISS יכולה להשפיע על מידת השפעותינו לסביבה .
דרך תכנון תהליכים וציוד שבאים לידי שימוש,ודרך מגוון השירותים הירוקים שקבוצת ISS ישראל יכולה להציע ללקוחותיה .
בהתאם לאחריות התאגידית שלנו אנו מריצים קמפיינים בכדי לעורר מודעות בקרב עובדינו ועל איך כולנו יכולים לנקוט בצעדים להפחתת ההשפעות הסביבתיות.