Please select your region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global Contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global Contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global Contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global Contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global Contacts
אודות
העובדים שלנו

העובדים שלנו

העצמת עובדינו באמצעות מנהיגות טובה 

אנו ב ISS ישראל מאמינים כי עובדי החברה הם כרטיס הביקור הטוב ביותר שלנו. אנו משקיעים את מרב המאמצים לטיפוח ההון האנושי בחברה באמצעות תכניות הכשרה והדרכה מקצועיות ותכניות תמריץ אישיות באמצעותם ניתן לתגמל את העובדים המצטיינים. מנהלי הסניפים מחויבים להיות קשובים ולטפל בכל פניה ושאלה של עובדי השטח.

מכללת ISS

מכללת ISS הוקמה במטרה להכשיר את הדרג הניהולי בהתאם לסטנדרטים הגבוהים הנהוגים בארגון. אנו מכשירים את עובדינו מרמת מנהלי אתרים בתחומים: ההתנהגותי, השרותי והמקצועי. במסגרת המכללה עוברים המנהלים את ההכשרות המתאימות ומסיימים לאחר הגשת עבודות גמר ומבחני סיום.

עובד מצטיין

אחת לחצי שנה נבחר עובד מצטיין באתר המוערך על אופן עבודתו. הבחירה מתבצעת בשיתוף עם הלקוח והעובד זוכה בשי ותעודת הוקרה המוענקת לו בטקס הרמת כוסית חגיגי.

תכנית הכוכבים

תכנית הכוכבים היא תכנית תמריץ אישית המבוססת על צבירת ניקוד על פי מדדים קבועים מראש. לעובדים בעלי הניקוד הגבוה ביותר מוענק שי בהתאם לכמות הכוכבים שצברו.

יום פתוח

מתוך מחויבות אישית להיות קשובים לצורכי העובדים בכל עת, מקדיש כל מנהל סניף יום שלם אחת לחודש לטובת מפגש עם עובדי הניקיון ומתן מענה על שאלות והבהרות.